Őszi közös kezelés

A repce gyomirtása, lehetőségek és lehetetlenségek - Agrofórum Online

A gabonafélék csírázása már a nyár folyamán megkezdődik, ami védekezés szempontjából jó, mert akár mechanikus úton is megsemmisíthető az árvakelés.

Ezért a minden, a repcetermesztési ciklusban végzett egyszikűek elleni kezelés óhatatlanul kevésbé fogja egyik vagy másik fűféle gyomot érinteni.

Tehát, amennyiben olyan technológiai a vállízület kötőelemeinek gyulladása is megjelenik a rendszerben, mint gyenge repceállomány, vagy erősen tőhiányos állapot, akkor valamelyik gyomosító pázsitfűfélének utat engedünk vele. Ez pedig a fűfélék általános fölszaporodásához vezet. Föl is töltötte a talaj magkészletét alaposan!

Helyi problémát jelent még a Dunántúl néhány körzetében, illetve Nógrád és Heves megyében a vékony egércsenkesz Vulpia myuros repcében és további őszi, vagy többéves kultúrában. Ahol megjelenik, ott a hagyományos növényvédelmi technológiával nem tud a gazdálkodó hatékonyan védekezni, vagy csak szerencsés esetben érhet el elfogadható gyomirtó hatást.

Évelő egyszikű gyomok: tarackbúza Elymus repens, korábban Agropyron repens Az évelő egyszikű fajokból szerencsére nincs túlságosan sok a repcetermesztés láthatárán. A repcében leginkább előforduló évelő faj a tarackbúza, ami évjáratonként eltérően, de néha már ősszel korán megjelenik.

A homokos és szárazabb területeket kevésbé részesíti előnyben, viszont a Dunántúlon, főleg az üde és középkötött talajokon jól érzi magát és a repcén kívül a többi kultúrában is károsít. Gyepszerűen uralkodott ben egy diósjenői repcevetésben.

A kép előterében levő, láthatóan gyomirtott terület propyzamidos kezelést kapott, őszi közös kezelés mögötte található rész pedig egy szelektív egyszikű irtóval lett kezelve. A gyomirtásra tulajdonképpen azért van szükségünk: hogy egyrészt kikapcsoljuk a repceállomány és a gyomok közötti versengést a fényért, tápanyagért és olykor a nedvességért, ezáltal elősegítve az erőteljes állomány kifejlődését és kellő térfoglalását mind ősszel, mind tavasszal; illetve, hogy gyommentes állomány várja a betakarítást és ezzel lehetővé téve az egyenletes és leginkább veszteségmentes aratást, illetve elkerülhető az extra, aratás előtti gyomirtás őszi közös kezelés totális gyomirtóval, amely a növényi zöldtömeg eltüntetését szolgálná.

Hatóanyagok A hatóanyagok ismertetése során nem fogok kitérni valamennyi hatóanyagra, még kevésbe valamennyi hatóanyag kombinációra és legkevésbe a kereskedelmi forgalomban kapható azonos, vagy nagyon hasonló összetételű, de más terméknéven árusított termék egyenkénti ismertetésére és méltatására.

őszi közös kezelés

Kiemelek majd néhány újdonságot, egyedi megoldást, hatóanyagot. A többi hatóanyagot és készítményt a gazdálkodók régóta ismerik és használják vagy kerülik használatukat.

Azt, hogy ez konkrétan melyik termékkel indokolt, vagy lehetséges, úgyis a helyi viszonyok vetésforgó, gyomok, talaj, csapadékeloszlás és szaktanácsadás összesége határozza meg.

Jelentős előretörést mutat az alföldi termőterületen, de hogy ő lesz-e a következő évek kihívása, azt nem tudni. A jövő bizonytalan. Az ebben szereplő hatóanyagok a megfelelő hatékonyság eléréséhez igénylik a mm bemosó csapadékot a kijuttatást követő 14 napon belül, a relatíve alacsony hőmérsékletet és a korábban egyenletessé elmunkált magágyat. Ezért az elvárások a PRE hatóanyagokkal szemben, hogy hosszú ideig jelen legyenek a talaj fölső rétegében.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

Legalább addig, amíg az érzékeny gyomok csírázása szükségessé és lehetővé teszi az ellenük való védekezést. A PRE készítmények leginkább a kora és a késő ősszel csírázó őszi közös kezelés áttelelő kétszikű gyomok ellen nyújthatnak megfelelő védelmet, illetve néhány hatóanyag bizonyos egyszikű gyomok ellen is jellemzően a nagy széltippan ellen elfogadható a hatékonyság; a rozsnok fajok, esetenként az vékony egércsenkesz ellen közel elfogadható vagy elfogadható hatékonysággal bírnak.

Ebbe őszi közös kezelés csoportba tartozó hatóanyagok jellemzően két markáns képviselővel vannak jelen a repce növényvédelmében és ezek köré csoportosul néhány kombináció, amelyek nagyobb, vagy kisebb különbségeket hoznak létre a készítmények között. Az egyik ilyen markáns képviselője ennek a csoportnak a klomazon eredetileg: clomazone.

Jellemzően kétszikűek leküzdésére használható. Elsődlegesen a DOXP-szintáz gátlását és melléktünetként múló szövetfehéredést okoz. Ez önmagában nem olyan tudományos információ, aminek döntésmódosítást kell eredményezni egy gazdálkodónál, de ha hozzátesszük, hogy még egy ilyen hatásmechanizmusú hatóanyag nincs engedélyezve Magyarországon, akkor kijelenthetjük, hogy a rezisztencia megjelenésének elkerülésében az egyik hatóanyag épp a klomazon lehet a hatásukat talajon keresztül kifejtő hatóanyagok közül.

Vigyázzunk rá!

őszi közös kezelés

A klomazon hatóanyag mellett egyszikű partner használata szinte kötelező, vagy gyári kombinációban, vagy tankkeverékben, vagy technológiai partnerként. A klomazon ismert növénytüneteket okoz, amelyet a termelők megszoktak és elfogadtak, reklamáció ebből kifolyólag nem érkezik a forgalmazókhoz.

Az őszi kezelés hatékonyabb

A tünetek mérséklése okán az engedélyokiratában is szerepel a magágy minőségnek fontossága és a vetést követő napon belüli kijuttatás. A hatóanyag utónövénykorlátozással rendelkezik bizonyos esetekben, illetve kombinációban jelentős védősáv elhagyása és időbeni újrahasználási korlátozás előirányzott, ezért a címke elolvasása és betartása mindenképpen szükséges. Posztemergens felhasználása mindenképpen ellenjavallott. A másik és egyben a legnagyobb felhasználással bíró PRE hatóanyag a metazaklór eredeti elnevezése: metazachlor.

Bolhapiac Az őszi kezelés hatékonyabb Az őszi gabonafélék a legelterjedtebb terménycsoportként megfelelő odafigyelést és őszi közös kezelés igényelnek. És itt nem csak a fajtaválasztékról, a parcellák kiválasztásáról, a talajművelésről és a vetés technológiájáról van szó, hanem a betegségek, kártevők és a gyomok elleni védelemről is. Ennek során nem csak az összköltségeket kell figyelembe venni, ami ugyan szintén nagyon fontos, hanem az egyes kezelések hatását az adott növény terméshozamaira. A kezelések alkalmazási idejének hatását, illetve a veszélyes gyomok, például a nagy széltippan és a parlagi pipitér elleni kezelések időpontjának hatását a terméshozamokra az 1. A grafikonból kitűnik, hogy noha minden kezelés pozitívan hatott a terméshozamokra, a legnagyobb hatékonyságot a mért terméseredmények alapján az őszi és a kora tavaszi kezelések eredményezték.

Az előbbi hatóanyagnál szélesebb gyomspektrummal bíró hatóanyag, mind az egyszikű, mind a kétszikű vonalon. Ettől függetlenül önmagában a metazaklór általában nem elégséges a repceállomány vegyszeres gyomirtására, így ennél a hatóanyagnál is vagy gyári kombinációra, vagy tankkeverékre, vagy technológiai partnerre őszi közös kezelés szükség.

  • Részletek Megjelent: Sok gazda elkezdte az őszi kalászosok közül az őszi búzában a megfelelő fungicides kezelést.
  • A Kölöknet és a LizzyCard közös őszi nyereményjátékának szabályzata: | Kölöknet

Metazaklór önmagában kijuttatható PRE időszakban és őszi közös kezelés POST-ban a repce 4 leveles állapotáig, azonban ilyenkor mindig a gyomnövények fejlettsége a meghatározó. Egyéb, PRE időpontban használható hatóanyagok: Ilyenek a petoxamid, dimetaklór. Mindkettőnek szüksége van jelentős bemosó csapadékra. Az első jellemzőbben az őszi közös kezelés ellen hatásos, míg a dimetaklór több egyszikűt és kétszikűt is eredményesen irt. Önmagukban nem elégségesek a repce védelmére, technológiai partner szükséges melléjük.

Még annyit kell a PRE és EPOST készítmények tárgyalásakor figyelembe venni, ahogyan említettük korábban, hogy ezek a készítmények igénylik a jól előkészített magágyat és a kiadós bemosó csapadékot.

Negatívumként pedig annyit szintén meg kell jegyezni róluk, hogy a legtöbb kombináció nem vagy alig fejt ki hatást a melegigényes gyomfajok úgy, mint: libatop fajok, disznóparéj fajok csattanó maszlag, szerbtövis fajok, keserűfű fajok, selyemmályva, vadrepce stb. A korai posztemergens technológiában kijuttatható készítmények hatóanyag kombinációk túlnyomó többségét a korábbi bekezdésekben már említettük.

Ekkor meg kellett várni a csapadékosabb időszakot és csak őszi közös kezelés várható beköszönte előtt volt célszerű a készítményeket kijuttatni. Ez nem változott semmit sem a fölsorolt kombinációk esetében. Azonban vannak olyan készítmények is, amelyek kimondottan az EPOST kezelésre kerültek kifejlesztésre, vagy néhány gyom ellen ott a leginkább hatékonyak. Azonban a gyomnövények ennél a készítménynél is levélben kell, hogy legyenek a megfelelő hatékonyság eléréséhez. Az őszi közös kezelés hatóanyagot tartalmazó készítmények fölhasználása kizárólag imidazolinon-ellenálló repcében történhet.

Ennek a technológiának az előnye, hogy melegigényes gyomok közül több pl. Ugyanerről a hatásmechanizmusról ismert, hogy a rezisztencia kialakulása vele szemben viszonylag egyszerű a gyomnövények számára.

Tehát, óvatosan és okosan ezzel a technológiával a továbbiakban. Szintén a repce 2 leveles állapotától használható egy másik ALS-gátló hatóanyag, az etametszulfuron-metil.

A maga idejében jelentős őszi közös kezelés hozott a gazdálkodóknak, mivel az akkor szinte leküzdhetetlennek tartott sebforrasztó zsombor és a többi keresztes gyomnövény posztemergens kezelését tette lehetővé, jó eredmények elérése mellett. Azonban számos egyéb gyomfajon a hatékonysága korlátozott volt, és emellett a gyomnövényeknek valóban 2 lombleveles állapotban kellett lenniük. Ilyen korlátok között egyértelmű, hogy technológiai partner bevonására volt szükség az ellenállóbb gyomok esetében.

Ilyenkor általában valamelyik, jól megválasztott szintetikus auxin vagy kombinációjuk jöhetett számításba, így az ALS-gátló használata mellett is elkerülhetőnek tűnt a rezisztencia kialakulása.

Közös Képviselő Blog

Az etametszulfuron-metil a termelők rendelkezésére áll őszén is, és felhasználható a repce 8 leveles állapotáig. Egyelőre nem találkoztam a as évre és azon túlra érvényes engedélyokirat módosítással.

Vannak területek, ahol az állományok jobban tartják magukat és egységesebbek, elegendő vízkapacitás és tápanyag áll rendelkezésükre a talajban. Az indiánnyár kitolódik, erre a hétre az előrejelzés napközben °C körüli hőmérsékleteket is jósol, a legtöbb helyen éjszaka is csak °C körüli értéket várhatunk. Különösen ott, ahol némi csapadék is érkezett, tartani lehet attól, hogy a repce tenyészőcsúcsa növekedésnek indul.

Az etametszulfuron-metil valamennyi termesztett repcehibridben fölhasználható. A repce gyomirtó szerei között van még három, amelyekről eddig nem esett sok szó, és elméletileg az EPOST besorolásába is tartozhatnak, hisz 2 levéltől már kijuttathatóak, azonban az igazi hatékonyságukat és teljes spektrumukat a valódi POST szegmensben fejtik, amit a következő bekezdésben részletezek.

  • Вирус.
  • Az őszi kezelés hatékonyabb | Új Szó | A szlovákiai magyar napilap és hírportál

Posztemergens technológia A posztemergens kategóriába sorolt készítményekből egyre több van, de mégis kevés. Ezeket részletesebben tárgyaltuk a korábbiakban. A lényegük, hogy a repce legalább 4 leveles legyen, de esetenként későbbi fenológiájában is alkalmazhatók, de fontos szempont náluk, hogy a gyomnövények érzékeny fejlettségi stádiumban legyenek, azaz a őszi közös kezelés gyomok többsége levélben legyen a kezeléskor.

A másik nagyobb csoportot azok a gyári kombinációk alkotják, amelyek esetében a kijuttatásuk időpontja nem kötődik a gyomok kifejezetten fiatal stádiumához, de a hatékonyság így is magas fokú.

A Kölöknet és a LizzyCard közös őszi nyereményjátékának szabályzata:

Jellemzően szintetikus auxin hatóanyagokra épülnek a készítmények. A felsorolt szintetikus auxinok mindegyike elsősorban levélherbicid, de valamennyi rendelkezik számottevő talajhatással is.

Ebből következik, hogy bizonyos utónövény-korlátozással számolni kell az esetükben, különösen abban az esetben, ha kezelést követően a repce kifagy és tavasszal másik növényt őszi közös kezelés a területbe vetni.

De ez a megállapítás igaz szinte valamennyi repce gyomirtóra. Ilyen megfontolásból is, nagyon fontos a címke elolvasása, értelmezése és pontos betartása. Végül, de talán elsősorban, egy új kombinációt szeretnék bemutatni, amely őszén lesz először elérhető a piacon.

A repce gyomirtása, lehetőségek és lehetetlenségek

A két kezelés között legalább 14 napnak el kell telnie. A kombinációból elsősorban a picloram felelős a fészkesek a burgonyafélék, keserűfűfélék elleni hatékonyságért, míg a haluxifen-metil a sebforrasztó zsombor, a pásztortáska, a tarsóka fajok, a pipacs, a galaj, az árvacsalánfélék, a gólyaorr fajok, a fehér libatop, a selyemmályva, a szerbtövis fajok elleni hatékonyságért.

őszi közös kezelés

A vadrepce esetében megfelelő hatékonyság csak e gyomfaj 4 leveles koráig figyelhető meg. A két hatóanyag szinergizmusa a disznóparéj fajokon nyilvánul meg.

Mezőgazdasági termelés

Szintén szinergista hatás látható a veronika fajok és a tyúkhúr esetében is, ahol a hatékonyság egyedsűrűség és a gyomok fejlettségi fokának tükrében változó; az erős mellékhatástól a teljes hatékonyságig. Mindkét hatóanyag levélherbicid, de a picloram rendelkezik talajon keresztüli tartamhatással is. Ezzel szemben a halauxifen-metil kizárólag levélen keresztül hat. Ennek tükrében a kijuttatás időpontjának helyes megválasztása mindig vegye figyelembe, hogy a védekezést szükségessé tevő gyomok már őszi közös kezelés, sőt lehetőleg több leveles állapotban legyenek.

Érdekessége a halauxifen-metilnek, hogy kimondottan hideg időben is jól kifejti hatását. Maga a készítmény is úgymond időjárásfüggetlen.

őszi közös kezelés

Hasonlóanyagok